İş makinelerinin tekerlekleri neden geniştir ?

 İş makinelerinin tekerlekleri neden geniştir ?
Okunuyor İş makinelerinin tekerlekleri neden geniştir ?

Üzerinde yaşadığımız dünyanın yapılaşmasında çok önemli rol oynayan iş makinelerinin her birinin farklı görevi vardır. Her birinin farklı görevi olmasına karşı karşılaşacağı zorluklara karşı fizik biliminden yararlanarak tasarlanmış özellikleri mevcuttur. İş makinesinin tekerleklerinin çok geniş olarak tasarlanmıştır. Bunun sebebi basınçtır. Maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygularlar.

Maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygularlar.
İş Makinelerinin tekerlekleri basıncı azaltmak için geniştirler.

Basınç Nedir ?

Birim yüzeye uygulanan dik kuvvete basınç denir. Basınç “P” harfi ile, Kuvvet “F” harfi ve Yüzey alanı  “S” harfi ile gösterilir. Basıncın formülü P= F/S olarak karşımıza çıkar. Formülden yola çıkarsak. Basıncı azaltmamız için yüzey alanı bölüm durumunda olduğu için yüzey alanın değerini artırmamız veya kuvvetin değerini düşürmemiz gerekmektedir.

İş makinesinin tekerlekleri ne kadar geniş yapılırsa yere uyguladığı basınç o kadar azalacaktır.
İş makinesi

İş makineleri yaptıkları işlerden dolayı çok sağlam olmak  zorundadırlar. Çok ağır yükler kaldırıp, çok sert kayaçları delebilmektedirler. Bu sağlamlığı oluşturabilmek için de iş makineleri ağır metallerden yapılır. İş makinesinin çalıştığı yüzey içerisine batmaması için basınçlarının azaltılması gerekmektedir.

İş Makinesinin Tekerlekleri Ağırlıklarından dolayı Oluşan basıncı azaltmak zorundadırlar.
İş Makinesinin Tekerlekleri Ağırlıklarından dolayı Oluşan basıncı azaltmak istemektedirler.

Basıncı Nasıl Azaltabiliriz ?

Basıncı 2 farklı şekilde azaltabiliriz fakat iş makinesi için tek bir yol kalmaktadır. İş makinesinin sağlamlığından yani kuvvetten vazgeçemeyeceğimize göre yüzey alanını artırmamız gerekmektedir. Bu da iş makinelerinin yere temas eden tekerlekleri ile mevcuttur.

İş makinesinin tekerlekleri ne kadar geniş yapılırsa yere uyguladığı basınç o kadar azalacaktır.

İş makinesinin tekerlekleri ne kadar geniş yapılırsa yere uyguladığı basınç o kadar azalacaktır.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle