Güncel

Basınç Nedir ? Kaç Çeşit Basınç vardır ?

 Basınç Nedir ? Kaç Çeşit Basınç  vardır ?
Okunuyor Basınç Nedir ? Kaç Çeşit Basınç vardır ?
BASINÇ KONU ANLATIMI

Basınç Nedir ? Basınç Tür ve Çeşitleri Nelerdir ?

Günlük bayatta hayamızın her saniyesinde bilmeden veya istemeden de olsa Basınç kavramının yarattığı etkilerden yararlanıyoruz. Basınç dediğimiz kavram Fen Bilimlerindeki terim anlamını : Birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak adlandırılır. Çok genel bir tanım olsa da basınç ünitesinde bu kavramlara dikkat edilmeli değişen büyüklük olarak bu değişkenlerin değerleri takip edilmelidir.

Birim Yüzeye Uygulanan Dik Kuvvete Basınç Denir.

Birim Yüzey : Kuvvetin uygulandığı zemin diyebiliriz. Kuvvetin temas ettiği yüzey olarak da adlandırabiliriz.

Dik Kuvvet : Bir yüzeye veya cisme uygulanan 90 derecelik kuvvete dik kuvvet denir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şudur;
AĞIRLIKTA BİR KUVVETTİR. Kısacası bir cisim ağırlığından dolayı da bir zemine kuvvet uygulayabilir. Hem Ağırlığından dolayı hem de cismin üzerine uygulanan bir kuvvet var ise bu sefer ağırlık ve kuvvetin “Newton” cinsinden değerinin toplanması gerekmektedir.

Basıncın Sembolü ve Birimi Nedir ?

Basıncın Sembolü : Basıncın sembolü İngilizce “Press” Kelimesinin baş harfi olan “P” harfi kullanılır.
Basıncın formül olarak bağıntısını verelim ;

P= F/S ,
Basınç = Kuvvet’ in Yüzey Alanına Oranı.

Basıncın Birimi :

PASCAL (P) : Newton (F ) / Metre2 ( S )

*** ÖĞRENCİYE NOT *** : Basınç ile ilgili soru çözerken Kuvvet ve Yüzey alanı değişimlerine ÇOK dikkat etmelisiniz. Basınç bağıntısındaki herhangi bir değişkenin değişimi basıncın değerini değiştireceğinden dolayı son derece önemlidir.

Yorum Yap
Estetik Doktorları
Giriş Yap
Yazı Ekle