วาไจนิสมัส

“วาไจนิสมัส” อาการกลัวการสอดใส่

  วาไจนิสมัส  เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้เรียกอาการกลัวการสอดใส่ที่เกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อพีซีที่ช่วยในการพยุงช่องคลอดของผู้หญิงนั้นเกิดการหดเกร็งอย่างเป็นไปเองและไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ส่งผลทำให้การสอดใส่เป็นไปโดยยากหรือไม่สามารถทำได้ เพราะหากมีการสอดใส่เข้าไปจะทำให้ฝ่ายหญิงมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง มีสาเหตุมาจากทางจิตใจที่ส่งผลไปยังร่างกาย   ผู้หญิงที่กลัวการสอดใส่บางรายพบว่าเกิดขึ้นจากความฝังใจว่าเซ็กส์เป็นสิ่งสกปรก ทำให้เจ็บปวด หรือบางรายก็คิดว่า  อวัยวะเพศของตนเองนั้นเล็กเกินกว่าจะสอดใส่ …